ویکی حوزه

از ویکی حوزه
ویکی حوزه

انسان از ازل تا ابد نیازمند آموزش
کتب درسی
کتب درسی
کتب درسی
برای ظهور منجی باید فراتر ازحوزه و دانشگاه اندیشید و عمل کرد، استعداد و علاقت رو پیدا کن و با قلبت برای ظهور امامت تلاش کن. تمام هستی طلبه موعود هستند، تو چرا نتونی کنار امامت باشی؟